Nowoczesne okna dwuszybowe i trójszybowe często posiadają jedną lub więcej powłok niskonapięciowych w celu zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła (jego wartość izolacyjności cieplnej, zwłaszcza szybkość utraty ciepła). Ogólnie rzecz biorąc, powłoki miękkie niskowarstwowe mają tendencję do uzyskiwania niższego współczynnika wzmocnienia ciepła słonecznego (SHGC) w porównaniu z powłokami twardymi niskowarstwowymi.

Nowoczesne okna są zazwyczaj przeszklone jednym dużym arkuszem szkła na skrzydło, a okna w przeszłości były oszklane wieloma szybami oddzielonymi prętami lub szprosami z powodu niedostępności dużych arkuszy szkła. Obecnie szyby szklane są zazwyczaj dekoracyjne, dzielące okna na małe szyby szklane, mimo że dostępne są większe szyby szklane, zazwyczaj w kształcie dyktowanym stylem architektonicznym. Dobre okna plastikowe nie są jednak montowane w szafach przesuwnych: styl-dom.info.

drzwi wewnętrzne drewniane w przedpokoju

Pręty szklane są zazwyczaj drewniane, ale czasami ołowiane listwy przyszybowe lutowane na miejscu są stosowane do bardziej skomplikowanych wzorów szklenia.
Inne szczegóły konstrukcyjne

Wiele okien posiada ruchome osłony okienne, takie jak żaluzje lub zasłony, które chronią przed światłem, zapewniają dodatkową izolację lub zapewniają prywatność. Okna przepuszczają światło naturalne, ale zbyt wiele może mieć negatywne skutki, takie jak olśnienie i nagrzewanie. Dodatkowo, podczas gdy okna pozwalają widzieć użytkownikowi na zewnątrz, w środku musi być sposób na zachowanie prywatności.

Wykładziny okienne są praktycznymi rozwiązaniami tych problemów.
Wpływ słońca Kąt padania promieni słonecznych

Dawniej okna były projektowane z płaszczyznami równoległymi do pionowych ścian budynku. Taka konstrukcja umożliwia znaczne nasłonecznienie i przenikanie ciepła dzięki najczęściej występującym kątom nasłonecznienia. W projekcie pasywnego budynku z wykorzystaniem energii słonecznej stosuje się zazwyczaj wydłużone ościeżnice do kontrolowania ilości światła słonecznego i ciepła docierającego do okien.

Alternatywną metodą jest obliczenie optymalnego kąta montażu okna, uwzględniającego minimalizację obciążenia słonecznego w okresie letnim, z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości geograficznej budynku. Proces ten został wdrożony na przykład w budynku Dakin w Brisbane w Kalifornii, w którym większość fenestracji zaprojektowano tak, aby odzwierciedlała letni ciężar ciepła i pomagała zapobiegać przeciążeniu oświetlenia i olśnienia w letnim wnętrzu, poprzez wychylenie okien pod kątem prawie 45 stopni.
Okno słoneczne
Okna fotowoltaiczne nie tylko zapewniają przejrzysty widok i oświetlenie pomieszczeń, ale również umożliwiają zamianę światła słonecznego na energię elektryczną dla budynku. W większości przypadków stosuje się przezroczyste ogniwa fotowoltaiczne.
Pasywne kolektory słoneczne

Pasywne okna słoneczne umożliwiają dostęp światła i energii słonecznej do budynku przy jednoczesnym minimalizowaniu wycieków powietrza i strat ciepła. Odpowiednie rozmieszczenie tych okien w stosunku do słońca, wiatru i krajobrazu, przy jednoczesnym odpowiednim ich zacienieniu w celu ograniczenia nadmiernego przyrostu ciepła w sezonie letnim i barkach oraz zapewnienia masy cieplnej, która pochłania energię w ciągu dnia i uwalnia ją, gdy temperatury są chłodne w nocy – zwiększa komfort i efektywność energetyczną.